Wolontariat - KIS "Leonardo"
autor(ka): Patrycja Rusin

KIS to Klub Integracji Społecznej prowadzony przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zawartą z Gminą Miejską Kraków.

Wolontariusz/ka poszukiwany/a!

Wymagania:

Opis zadań:

Oferujemy:

CV prosimy przesyłać na adres:

organizator: Klub Integracji Społecznej Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo"
adres: ul. Krakusa 8, 30-535 Kraków, woj. Małopolska
tel.: 12 263 00 88, faks: 12 263 00 88
e-mail: promocja_kisleonardo@interia.pl
www: http://www.kisleonardo.pl/ 

data publikacji: 2017-10-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!