Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Reklama

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL) nawiąże współpracę z pedagogami ulicy. Działanie jest realizowane od jesieni 2018 do końca 2020 r. w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia przez konsorcjum czterech organizacji „Partnerstwo dla Dzieci Pragi-Południe 3.0” na terenie Pragi-Południe. Planujemy zatrudnić dwójkę streetworkerów na umowę cywilno-prawną (zlecenie) lub umowę o współpracy (działalność gospodarcza).

Pedagodzy będą samodzielnie prowadzić swoją grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 r.ż. ok. 3-4 razy w tygodniu (od 40 do 44 h miesięcznie). Czasowo będą mogli współpracować z asystentem/asystentką na stażu w formie wsparcia grupy.

Wynagrodzenie 60 zł brutto za godzinę. W ramach współpracy pedagodzy będę korzystać z obowiązkowych superwizji.

CV prosimy przesyłać na adres ewelinab@cal.org.pl do końca soboty (27.10). Rozmowy z wybranymi osobami będą prowadzone na początku przyszłego tygodnia. Zatrudnienie od zaraz.

Obowiązki asystenta rodziny:

- rozpoznanie środowiska lokalnego – ustalenie potrzeb i możliwości działania;

- inicjowanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą, proponowanie wspólnych zajęć;

- pozyskanie dzieci do programu;

- wypracowanie optymalnego, dostosowanego do różnorodnych warunków modelu pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku otwartym – na ulicy, boisku i w innych miejscach spotkań dzieci i młodzieży;

- realizowanie zajęć animacyjnych, sportowych, profilaktycznych, wychowawczych;

- aktywizacja i organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w otwartej przestrzeni podwórka;

- organizowanie wspólnych wyjść (np. do kina, teatru, na basen, na wystawy, na wycieczki);

- zachęcanie dzieci do podejmowania wspólnej pracy, np. urządzania placu zabaw, boiska;

- w miarę możliwości pozyskiwanie zgody rodziców na udział dzieci w programie;

- stosownie do potrzeb nawiązanie kontaktu i współpracy z rodzicami;

- prowadzenie dokumentacji (listy obecności, czasowe karty obserwacji);

- nawiązywanie kontaktów ze społecznościami objętymi projektem;

- współpraca z animatorami i partnerami projektu, współpraca z koordynatorem projektu.

Wymagania:

wykształcenie: studenci (co najmniej 3 roku) lub osoby z wykształceniem wyższym, głównie o profilu pedagogicznym, resocjalizacyjnym, artystycznym, wychowania fizycznego, kulturoznawczym;

wymagane: przygotowany metodycznie do zajęć animacyjnych z dziećmi i młodzieżą;

wskazane: doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie posiadanie uprawnień instruktorskich.

Obowiązki i wymagania streetworkerów na podstawie: „Standardy pracy środowiskowej kierowanej do dzieci i młodzieży realizowanej przez: streetworkerów, streetworkerów - pedagogów ulicy, wychowawców podwórkowych w m.st. Warszawa”.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL
Imię i nazwisko:
Ewelina Bartosik
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 14 stycznia 2020 do 13 lutego 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.