Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Uniwersytet Dzieci zatrudni koordynatora / koordynatorkę projektów edukacyjnych

29 października 2018 16:18
Reklama

Fundacja Uniwersytet Dzieci jest jedną z największych organizacji tworzących edukację w Polsce. Prowadzi największy i najstarszy Uniwersytet Dzieci w różnych miastach Polski. Projekty Fundacji wspierają również edukację formalną na poziomie szkoły podstawowej. Współpracujemy z nauczycielami, rodzicami, wolontariuszami i przedsiębiorcami. Zespół Fundacji to ludzie z pasją. Dużo wymagamy od siebie, dzięki temu możemy skutecznie wpływać na rzeczywistość wokół nas.

W związku z ciągłym rozwojem Fundacji poszukujemy kandydatów na stanowisko: KOORDYNATORA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (pracujemy w trybie wtorek-sobota)

Twoja rola w Uniwersytecie Dzieci:

zadania ogólne: realizacja zajęć dla studentów Uniwersytetu Dzieci

zadania szczegółowe:

- koordynacja zajęć: przygotowanie programu warsztatów i wykładów, realizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, współpraca z naukowcami nad merytoryką zajęć, organizacja miejsca i materiałów niezbędnych do zajęć,

- ewaluacja zajęć,

- przygotowywanie konferencji i in. wydarzeń dla interesariuszy Fundacji,

- reprezentowanie Fundacji w środowisku naukowym, biznesowym,

- budowanie relacji z naukowcami, wolontariuszami, rodzicami studentów,

- działania promocyjne,

- realizacja innych zadań wynikających z realizacji celów Fundacji.

Nasze oczekiwania:

- gotowość zaangażowania się w realizację projektów Fundacji,

- kreatywne myślenie,

- rzetelność,

- kultura osobista,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność współpracy,

- umiejętność organizacji i planowania pracy,

- samodzielność,

- odpowiedzialność,

- odporność na stres.

Dołączając do naszego zespołu, otrzymasz:

- możliwość elastycznego czasu pracy w wymiarze pełnoetatowym,

- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie/umowę o pracę,

- możliwość pracy w kreatywnym, dynamicznym zespole,

- możliwość pracy w ogólnopolskim projekcie zmieniającym edukację,

- szansę na rozwój.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie mailem CV pod adres: magdalena.piotrowska@ud.edu.pl oraz oczekiwanego wynagrodzenia do 18.11.2018 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Uniwersytet Dzieci moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Uniwersytet Dzieci moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci.”

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy


Administrator danych
Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Mydlarska 4, 30-703 Kraków

- przez e-mail: sekretariat@ud.edu.pl

Fundacja nie wyznaczyła Inspektora ochrony danych.

Cele przetwarzania

- ocena kwalifikacji kandydata do pracy w Fundacji na określonym stanowisku

- ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w Fundacji na określonym stanowisku

- wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w Fundacji

Podstawy prawne przetwarzania

- Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

- Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

- Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych - w każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem sekretariat@ud.edu.pl

- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,

- prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Uniwersytet Dzieci
Imię i nazwisko:
Magdalena Piotrowska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 29 października 2018 do 18 listopada 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.