Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Rekrutujemy na stanowsko ds. programów edukacyjnych w Korpusie Solidarności - dołącz do nas!

6 listopada 2018 14:39
Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko:

Główny specjalista/starszy specjalista ds. programów edukacyjnych (nr R1826)

Narodowy Instytut Wolności (NIW) – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Jednym z zadań NIW jest realizacja Programu Korpus Solidarności, który wspiera rozwój wolontariatu długoterminowego w Polsce.

Program edukacyjny Korpusu Solidarności jest innowacyjnym działaniem adresowanym do wolontariuszy oraz organizatorów i koordynatorów wolontariatu. Działania edukacyjne zakładają przygotowanie programów szkoleń, debat, spotkań skierowanych do uczestników Programu na terenie całej Polski oraz zaplanowanie innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym przewidzianych w ramach Korpusu Solidarności. Jednym z niezwykle istotnych działań będzie objęcie wsparciem programu wolontariatu szkolnego i rozwój szkolnych form wolontariatu - Szkolnego Korpusu Solidarności. Poszukujemy osoby, która będzie ten program przygotowywała oraz realizowała.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • opracowanie programów szkoleniowych dot. tematyki wolontariatu dla uczestników program Korpusu Solidarności (przy wsparciu grupy eksperckiej);
 • rekrutacja i przygotowanie ogólnopolskiej kadry trenerów do edukacji ww. zakresie;
 • koordynacja i monitoring ogólnopolskiego programu szkoleniowego;
 • organizacja procesu certyfikacji organizatorów wolontariatu;
 • planowanie i koordynacja ogólnopolskich wydarzeń edukacyjnych;
 • opracowanie narzędzia do samooceny wolontariuszy (przy wsparciu grupy eksperckiej);
 • opracowanie założeń i koordynacja ogólnopolskiego programu wolontarystycznego Szkolny Korpus Solidarności.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • umiejętności organizacyjne i samodzielność w działaniu
 • minimum 2 lata doświadczenia w organizacji lub prowadzeniu szkoleń na stanowisko starszego specjalisty (3 lata w przypadku stanowiska głównego specjalisty)
 • doświadczenie w rekrutacji uczestników szkoleń
 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla młodzieży, m.in. w oparciu o nowoczesne narzędzia edukacyjne
 • doświadczenie w organizacji ogólnopolskich eventów
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem wolontariatu oraz zawartych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • znajomość zestawu aplikacji MS Office
 • korzystanie z pełni praw publicznych.

Mile widziane będzie:

 • ukończenie szkoły/kursu dla trenerów
 • doświadczenie w promocji wydarzeń i programów szkoleniowych w Social Media
 • doświadczenie w tworzeniu grup/koalicji/partnerstw (w tym również facylitacja)
 • doświadczenie w byciu wolontariuszem, działalność w sektorze NGO
 • swobodna znajomość korzystania z programów graficznych
 • znajomości języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Oferujemy:

 • udział we współtworzeniu ogólnopolskiego, kompleksowego programu wsparcia dla wolontariuszy - Korpusie Solidarności
 • przyjazną atmosferę pracy
 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • nagrody – w zależności od wyników pracy
 • pakiet socjalny
 • pracę w centrum Warszawy.

Dokumenty i oświadczenia, które są niezbędne do udziału w rekrutacji:

 • Życiorys/CV (preferowany, ale nieobowiązkowy format EUROPASS);
 • List motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o jakie ubiega się osoba kandydująca;
 • Podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań w ogłoszeniu wg. załączonego wzoru (do pobrania na stronie ogłoszenia);

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 listopada 2018 r.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@niw.gov.pl umieszczając w temacie wiadomości numer ogłoszenia oraz swoje nazwisko. Aplikacja powinna zawierać niezbędne dokumenty, w tym skan podpisanych oświadczeń niezbędnych. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Metodą i techniką naboru będzie analiza dokumentacji pod kątem spełniania wymogów zawartych w ogłoszeniu oraz rozmowa kwalifikacyjna. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 601 901 298.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Imię i nazwisko:
Marta Bondel
Strona internetowa:
http://www.niw.gov.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 6 listopada 2018 do 20 listopada 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.