Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Likwidacja fundacji o nazwie Fundacja Wilczka z siedzibą w Warszawie

8 listopada 2018 15:46
Reklama

Likwidator Fundacji Wilczka w likwidacji z siedzibą w Warszawie (KRS 0000627697) podaje do publicznej wiadomości, że Zarząd Fundacji podjął uchwałę o likwidacji Fundacji. Likwidatorem fundacji został ustanowiony Paweł Krzysztof Blajer. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie likwidator. Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z dnia 10.09.2018 roku. Likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli fundacji do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do fundacji w terminie do dnia 29 listopada 2018. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonywać w formie pisemnej na adres: ul. Mazowiecka 11/14, 00-052 Warszawa.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Wilczka
Imię i nazwisko:
Paweł Blajer
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 8 listopada 2018 do 22 listopada 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.