Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Staż w ośrodku dla dorosłych osób z autyzmem

14 lutego 2019 11:37
Reklama
Reklama

Ośrodek Integracji Społecznej
Stowarzyszenia Terapeutów

zaprasza na

STAŻ I PRAKTYKI ZAWODOWE

prowadzone pod okiem doświadczonych terapeutów współpracujących z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju

Podczas stażu/praktyki uczestnik ma możliwość:

· doświadczenia unikalnego kontaktu z osobą ze spektrum autyzmu

· nabycia wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną

w szczególności:

· poszerzenia wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu

· zapoznania się z diagnozą funkcjonalną klienta

· zapoznania się z zasadami sporządzaniami dokumentacji formalnej

· zapoznanie się z zasadami tworzenia planów terapeutycznych i sposobu ich ewaluacji

· doświadczenie pracy indywidualnej i grupowej z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju

· współpracy w zespole terapeutycznym

· możliwość wyjazdowych formy współpracy z klientami

Zapewniamy codzienne odprawy merytoryczne o charakterze superwizyjnym.

Współpracujemy z wydziałem Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz z wydziałem Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Ośrodek Integracji Społecznej to placówka terapeutyczna dziennego pobytu dla młodych i dorosłych osób ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju.

Oferujemy między innymi:

· Fizjoterapię z elementami Integracji Sensorycznej

· Zajęcia psychoedukacyjne

· Trening gospodarczy

· Warsztaty kulinarne

· Zajęcia w środowisku otwartym

· Terapię indywidualną

· Arteterapię

· Trening umiejętności społecznych

Podczas zajęć w Ośrodku uczestnicy:

· Kształtują tożsamość osoby dorosłej

· Zwiększają zakres doświadczeń społecznych i komunikacyjnych

· Poszerzają wiedzę o sobie i otaczającym świecie

· Uczą się rozwiązywania sytuacji problemowych

· Próbują swoich sił w pracy zadaniowej

· Podejmują nowe wyzwania podczas obozów terapeutycznych

· Uczą się samodzielności

· Tworzą między sobą relacje i przyjaźń

Zapraszamy do kontaktu!

Ośrodek Integracji Społecznej
ul. Białostocka 9
tel. 22 670 02 97

Opiekun stażu:
Dominika Jany
tel. 601 865 151
dominika.jany@terapeuci.org.pl

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Terapeutów
Strona internetowa:
http://www.terapeuci.org.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 14 lutego 2019 do 16 marca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.