Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

W związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” Fundacja SYNAPSIS poszukuje: trenera do domu treningowego.

Miejsce pracy: Wilcza Góra, gmina Lesznowola
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.

Czas trwania projektu: listopad 2017 r. do października 2019 r.

Wymagania:

· wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane studia (kierunek pedagogika, socjologia, psychologia)

· dyspozycyjność od poniedziałku do niedzieli w wymiarze pełnego etatu – równoważny system pracy,

· wysokie umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole),

· umiejętność komunikacji, z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych,

· otwartość na potrzeby osób z autyzmem,

· mobilność (mile widziane prawo jazdy kat. B), praca w gminie Lesznowola,

· umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

· mile widziane doświadczenie w zakresie świadczenia usług asystencki we współpracy z osobami ze spektrum autyzmu (ASD),

· mile widziane doświadczenie w zakresie animacji czasu.

Opis stanowiska:
Do głównych zadań trenera w domu treningowym jest wspieranie osób z autyzmem w procesie nauki samodzielności, rozwijania umiejętności wynikających z mieszkania w domu treningowym (przygotowanie posiłków, spędzania czasu wolnego, dbanie o porządek w swoim pokoju itp.).

Praca asystenta będzie polegać m.in. na:

· wspieraniu osoby z ASD w codziennych czynnościach osobistych i społecznych podczas turnusów treningowych 4 i 9 dniowych,

· podążaniu za potrzebami osoby z ASD, w tym uczeniu jej samodzielności,

· pomocy w budowaniu właściwych relacji, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych,

· współpraca z zespołem projektowym.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz formularza informacyjnego: Zgoda i obowiązek informacyjny dla Kandydata _na adres: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl *w temacie* trener dom treningowy.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja SYNAPSIS
Strona internetowa:
http://www.synapsis.org.pl
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 6 grudnia 2018 do 27 grudnia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.