Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Sue Ryder poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Fundacji

10 stycznia 2019 11:25
Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Fundacja Sue Ryder, z siedzibą w Warszawie, jest organizacją charytatywną o statusie OPP, której podstawowym celem statutowym jest niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym przez los, cierpiącym lub samotnym. Środki na realizację celów statutowych fundacja pozyskuje m.in. ze sprzedaży darów przekazywanych do prowadzonych przez Fundację sklepów charytatywnych. Fundacja prowadzi także Muzeum Sue Ryder. (www.fundacjasueryder.pl)

Fundacja Sue Ryder poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Fundacji.

Zakres odpowiedzialności i obowiązków Dyrektora Fundacji:

I. Współpraca z Zarządem w zakresie opracowywania i realizacji strategii rozwoju Fundacji oraz planów pracy.

II. Odpowiedzialność za przygotowywanie budżetu, jego monitorowanie oraz realizację.

III. Bieżące zarządzanie finansami Fundacji, dokonywanie płatności wynagrodzeń oraz wszelkich innych zobowiązań finansowych (ZUS, PIT, VAT, faktury), sporządzanie zestawień i raportów finansowych na podstawie informacji z księgowości.

IV. Odpowiedzialność za realizację działań statutowych Fundacji, w tym sporządzanie umów darowizn dokonywanych przez Fundację i kontrolę ich realizacji.

V. Odpowiedzialność za prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych Fundacji, w tym opracowywanie i zatwierdzanie wniosków o granty dla Fundacji oraz nadzór nad ich realizacją, poszukiwanie sponsorów i darczyńców, organizowanie akcji charytatywnych.

VI. Nadzór nad działalnością gospodarczą Fundacji prowadzoną przez sieć sklepów charytatywnych, zatwierdzanie i kontrola raportów kasowych sklepów oraz pomoc przy inwentaryzacji sklepów fundacji.

VII. Wykonywanie funkcji pracodawcy wobec pracowników oraz współpracowników Fundacji. Zarządzanie personelem administracyjnym, koordynacja pracy pracowników

sklepów charytatywnych, muzeum i biura fundacji.

VIII. Prowadzenie działań PR, aktualizacja i nadzór nad wizerunkiem Fundacji w mediach, w tym w Internecie (www, media społecznościowe, etc.). Odpowiedzialność za właściwy przepływ informacji wewnątrz Fundacji.

IX. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji w tym kadrowej i finansowej.

X. Odpowiedzialność za sprawozdawczość do zewnętrznych organów nadzorujących i organów wewnętrznych, sporządzanie raportów i sprawozdań w części dotyczącej merytorycznej działalności Fundacji (MRPiPS, GUS, KRS)

XI. Reprezentowanie Fundacji w kontaktach z darczyńcami, instytucjami współpracującymi oraz nadzorującymi działania Fundacji, reprezentacja Fundacji w kontaktach z Domami Sue Ryder oraz pozostałymi beneficjentami instytucjonalnymi (wyjazdy służbowe w całej Polsce). Reprezentowanie fundacji w urzędach i bankach według pełnomocnictwa.

Od kandydatów oczekujemy:

· Zrozumienia i empatii dla osób cierpiących, potrzebujących pomocy, identyfikacji z ideałami i wartościami promowanym przez Fundację,

· Udokumentowanego doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem personelem, finansami i administracją,

· Rozwiniętych kompetencji interpersonalnych, w tym umiejętności efektywnej komunikacji i motywacji zespołu,

· Umiejętności organizowania pracy, ustalania priorytetów i wprowadzania zmian,

· Znajomości zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez organizację OPP,

· Znajomości pakietu MS Office,

· Biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie,

· Mile widziane będzie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych,

· Gotowości do odbywania podróży służbowych.

Oferujemy:

Rozwój osobisty. Pracę w zespole ludzi zaangażowanych i z pasją. Zatrudnienie w formie umowy o pracę wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł. brutto miesięcznie.

Osoby zainteresowane przyłączeniem się do naszego zespołu prosimy o przesłanie w terminie do 24 stycznia 2019 r. CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim na adres email: biuro@fundacjasueryder.pl z dopiskiem rekrutacja. Prosimy o dołączenie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji Fundacji Sur Ryder. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Sue Ryder
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 10 stycznia 2019 do 24 stycznia 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.