Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Staż w Ośrodku Terapii Uzależnień

7 lutego 2019 11:08
Reklama
Reklama

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Terapia Uzależnień „Cisowa”

Czarny Las ul. Cisowa 20 05-825 Grodzisk Mazowiecki

zaprasza na staż:

Oferta stażu skierowana jest do:

 • słuchaczy 4-letnich szkół psychoterapii
 • posiadają certyfikat Specjalisty/ Instruktora Terapii Uzależnień lub pozostają w procesie certyfikacji
 • studentów ostatniego roku oraz absolwentów studiów psychologicznych

Zadania stażysty:

 • przeprowadzenie analizy problemowej wybranego pacjenta i omówienie jej z opiekunem stażu
 • prowadzenie dzienniczka stażu i konsultacje z opiekunem stażu
 • udział w zebraniach klinicznych zespołu
 • samodzielne przeprowadzenie wywiadu wstępnego w obecności terapeuty dyżurnego
 • obecność przy procedurze przyjęcia pacjenta oraz podczas wywiadu wstępnego
 • nauka prowadzenia dokumentacji medycznej
 • obecność podczas zajęć integracyjnych, sportowych oraz ergoterapii
 • samodzielne przeprowadzenie zajęć integracyjnych dla pacjentów
  w obecności opiekuna stażu
 • samodzielne przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu wiedzy
  o uzależnieniu w obecności opiekuna stażu
 • udział w grupach terapeutycznych, zajęciach warsztatowych oraz zajęciach edukacyjnych
 • udział w spotkaniach społeczności terapeutycznej

Czas stażu:

Ilość miejsc: 3 osoby

6 miesięcy

CV wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: terapia.czarnylas@gmail.com
Link do strony Internetowej: www.terapia-cisowa.pl
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Terapia Uzależnień „Cisowa” Czarny Las ul. Cisowa 20 05-825 Grodzisk Mazowiecki
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 7 lutego 2019 do 10 marca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.