Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Likwidacja Stowarzyszenia Edukatorów Żywieniowych Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy

7 lutego 2019 12:37
Reklama
Reklama

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w związku z Uchwałą nr 12/V/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Edukatorów Żywieniowych Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy z dnia 11.05.2018r. rozpoczęto proces likwidacji.

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Sitno zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.mst. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem 0000642155

Uchwałą nr 13/V/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Edukatorów Żywieniowych Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy z dnia 11.05.2018r. na likwidatorów powołano Panią Sylwię Lenartowicz i Pana Łukasza Łagowskiego.

W związku z powyższym Likwidator wzywa wierzycieli Stowarzyszenia Edukatorów Żywieniowych Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie 2 tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.ngo.pl. Zgłoszenia dokonać należy pisemnie na adres korespondencyjny Flory 1/8 00-586 Warszawa lub drogą e-mailową: llagowski@plusmail.es

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
STOWARZYSZENIE EDUKATORÓW ŻYWIENIOWYCH ZDROWO JEMY ZDROWO ROŚNIEMY
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 7 lutego 2019 do 21 lutego 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.