Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Likwidacja Fundacji Instytut Zdrowia Publicznego z siedzibą w Warszawie

7 lutego 2019 18:36
Reklama
Reklama

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w związku z Uchwałą nr 1 Rady Fundatorów FUNDACJI INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO z siedzibą w Warszawie, podjętej na posiedzeniu dnia 21 lipca 2017 roku w Warszawie rozpoczęto proces likwidacji. Fundacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000418743.

Uchwałą nr 2 Rady Fundatorów podjętej na posiedzeniu jak wyżej na Likwidatora powołano p. Ryszarda Strausa.

W związku z powyższym Likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli fundacji do zgłaszania roszczeń w terminie 2 tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej w ww.ngo.pl. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres ul. Jasna 7/5, 00-007 Warszawa, lub drogą mailową na adres ryszard.straus@gmail.com.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
FUNDACJA INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
Imię i nazwisko:
Ryszard Straus
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 7 lutego 2019 do 21 lutego 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.