Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Likwidacja Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Tynwałd i Makowo

8 lutego 2019 14:44
Reklama
Reklama

Ogłoszenie w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Tynwałd i Makowo (NR KRS 0000062081)

Informuję, iż zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 3/2018 z dnia 15-06-2018 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Tynwałd i Makowo, Stowarzyszenie jest w stanie likwidacji.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 4/2018 z dnia 15-06-2018 r. likwidatorem została p. Justyna Lugowska – Rohde.

Informuje się, iż otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura: OL.VIII NR-REJ.KRS//016813/18/790).

Wzywam wierzycieli do ujawnienia swoich roszczeń oraz innych zainteresowanych do zgłaszania ewentualnych uwag w stosunku do Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2019 r. na podany niżej adres poczty elektronicznej (e-mail) Likwidatora.
Uwagi składane po wskazanym wyżej terminie nie będą miały wpływu na dalszy przebieg procesu likwidacji.

Wszelkie informacje w sprawie likwidacji Stowarzyszenia można uzyskać u Likwidatora Stowarzyszenia pisząc na adres poczty elektronicznej (e-mail): justynalugowska@wp.pl lub dzwoniąc: 604963630.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU SOŁECTW TYNWAŁD I MAKOWO W LIKWIDACJI
Imię i nazwisko:
JUSTYNA LUGOWSKA -ROHDE
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 8 lutego 2019 do 11 marca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.