Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Fundacja HÄLSA w likwidacji

8 lutego 2019 14:46
Reklama
Reklama

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, iż w związku z Uchwałą nr 1 z dnia 1 grudnia 2018 roku ZARZĄDU FUNDACJI HÄLSA z siedzibą w Warszawie, podjętej na posiedzeniu Zarządu Fundacji w dniu 1 grudnia 2018 roku w Warszawie, rozpoczęto proces likwidacji Fundacji. Fundacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000444551. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie na podstawie wydanego postanowienia z dnia 25 stycznia 2019 roku dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, ujawniając otwarcie likwidacji.

Uchwałą nr 2 z dnia 1 grudnia 2018 roku, podjętej na posiedzeniu Zarządu Fundacji, na Likwidatora Fundacji powołano p. Andrzeja Pawła Jeziorowskiego.

W związku z powyższym, Likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłaszania swoich roszczeń w terminie miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.ngo.pl. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres ul. Toeplitza 2/11, 01-560 Warszawa lub drogą mailową na adres biuro@halsa.org.pl .

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja HÄLSA w likwidacji
Imię i nazwisko:
Andrzej Jeziorowski
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 8 lutego 2019 do 11 marca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.