Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Fundacja Drzwi Otwarte w likwidacji

8 lutego 2019 15:24
Reklama
Reklama

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, iż na podstawie Uchwały nr 2 Konwentu Fundatorów Fundacji Drzwi Otwarte z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2018 roku, rozpoczęto proces likwidacji Fundacji. Fundacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000502203. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał w dniu 16 stycznia 2019 r. wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, ujawniając otwarcie likwidacji.

Uchwałą nr 2 Konwentu Fundatorów z dnia 30 czerwca 2018 roku na Likwidatora Fundacji została powołana Pani Gabriela Woronko. Likwidator udzielił pełnomocnictwa do opublikowania niniejszego ogłoszenia adw. Mateuszowi Bystremu.

W związku z powyższym, Likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłaszania swoich roszczeń w terminie miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.ngo.pl. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres ul. Borsucza 18, 30-408 Kraków lub drogą mailową na adres mateusz.bystry@o2.pl.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Drzwi Otwarte w Likwidacji
Imię i nazwisko:
Gabriela Woronko działająca przez pełnm. adw. Mateusza Bystrego
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 8 lutego 2019 do 11 marca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.