Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Likwidacja Stowarzyszenia "Gimnazjum Przyszłości"

11 lutego 2019 09:33
Reklama
Reklama

Likwidatorzy Stowarzyszenia „Gimnazjum Przyszłości” z siedzibą w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard (Nr KRS: 0000544222) podają do publicznej wiadomości, że w dniu 31.01.2018 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło Uchwałę 1/2018 w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 02.08.2018 r.

Na likwidatorów Stowarzyszenia zostały wybrane następujące osoby:

Pani Magdalena Jońca

Pani Wiesława Cedro

Stowarzyszenie za pośrednictwem likwidatorów wzywa ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia wobec Stowarzyszenia do ich zgłoszenia ustanowionym likwidatorom w terminie do 25.02.2019.

W sprawach związanych z likwidacją likwidatorzy proszą o kontakt na adres e-mail: magdapiotrek10@wp.pl, urania001@poczta.onet.pl

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie "Gimnazjum Przyszłości"
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 11 lutego 2019 do 25 lutego 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.