Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych "KOM-CAST" KRS NR 0000255348

11 lutego 2019 12:25
Reklama
Reklama

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych „KOM-CAST” z dnia 10 grudnia 2018 roku o rozwiązaniu stowarzyszenia oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01.02.2019 roku, sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/020845/18/136, wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych „KOM-CAST” z siedzibą w Rzeszowie.

Likwidatorem Stowarzyszenia ustanowiony został Tadeusz Piechota.

W związku z powyższym Likwidator wzywa wierzycieli Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych „KOM-CAST” do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.ngo.pl., w zakładce ogłoszenia/komunikaty/likwidacja ngo. Zgłoszenia dokonać należy pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, lub drogą e-mailową: info.komcast@gmail.com

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewczniczych "KOM-CAST"
Imię i nazwisko:
Tadeusz Piechota
Strona internetowa:
http://www.kom-cast.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 11 lutego 2019 do 25 lutego 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.