Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Stowarzyszenie Serduszko Dla Dzieci w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: Wychowawcy

11 lutego 2019 12:36
Reklama
Reklama

Zatrudnienie w Stowarzyszeniu Serduszko Dla Dzieci ul. Szwedzka 6/82 Warszawa 03-419

Praca 100 h miesięcznie w godzinach pomiędzy 15.00 - 19.00.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

Praca wychowawczo/opiekuńcza z dziećmi

· diagnoza potrzeb i możliwości podopiecznych

· organizowanie wsparcia z uwzględnieniem potrzeb i możliwości podopiecznych

· organizowanie zajęć tematycznych

· udział w wyjściach i wyjazdach

· wsparcie w odrabianiu lekcji

· praca środowiskowa

· Prowadzenie dokumentacji .

Wymagania niezbędne:

· wykształcenie minimum średnie oraz udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy z dzieckiem lub rodziną (włączając wolontariaty oraz staże)

· znajomość specyfiki pracy świetlicy socjoterapeutycznej

· znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w szczególności dotyczących zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego;

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

· niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Umiejętności interpersonalne:

zdolności organizacyjne i koordynacyjne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, odpowiedzialność, podzielność uwagi, dokładność i spostrzegawczość, zaangażowanie.

Aplikacja:

· CV; wraz z podpisaną odręcznie klauzulą (dopuszczamy przesłanie scanu dokumentu):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dodatkowo (nieobligatoryjnie):

· kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie kierunkowe;

· kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy;

· kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (będące w posiadaniu kandydata);

· kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata).

Zgłoszenia:

· drogą mailową na adres: e.ulrich@serduszko.org.pl wpisując w tytule „Wychowawca”

· za pośrednictwem poczty na adres: ul. Szwedzka 6/82, 03-419 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Wychowawca”.

Termin składania ofert do dnia 22 lutego 2019r.

Informacje dodatkowe:

· Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

· Miejsce pracy – Stowarzyszenie Serduszko dla Rodzin ul. Szwedzka 6/82 03-419 Warszawa

· Budynki Stowarzyszenia Serduszko Dla Dzieci nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 11 lutego 2019 do 18 lutego 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.