Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Likwidacja Stowarzyszenia Małopolscy Patrioci

11 lutego 2019 13:53
Reklama
Reklama

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia MAŁOPOLSCY PATRIOCI

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia MAŁOPOLSCY PATRIOCI z Krakowa, z dnia 15 grudnia 2018r., w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia MAŁOPOLSCY PATRIOCI, z dniem 31 grudnia 2018 roku oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. Sprawy KR.XI NS- REJ.KRS/000545/19/822, wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia MAŁOPOLSCY PATRIOCI, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 79/22, 31-150 Kraków.

Likwidatorami Stowarzyszenia ustanowieni zostali: Jakub Kubacki oraz Jan Hausner. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 28 lutego 2019 roku na podany powyżej adres Stowarzyszenia, lub na adres e-mail: patriocimalopolscy@gmail.com.

Likwidatorzy: Jakub Kubacki i Jan Hausner

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Małopolscy Patrioci
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 11 lutego 2019 do 25 lutego 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.