Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Poszukiwany Animator Rady ds.Kompetecji w sektorze spożywczym

11 lutego 2019 14:39
Reklama
Reklama

Animator Rady według kryteriów konkursu powinien posiadać poniższe doświadczenie:

|

W celu realizacji Projektu zostanie zaangażowana co najmniej jedna osoba na stanowisku Animatora Rady, która powinna posiadać co najmniej następujące doświadczenie:

a) w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku doświadczenie w prowadzeniu działań mających na celu dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb sektora, na rzecz którego składa Projekt;

b) doświadczenie w co najmniej jednym z poniższych obszarów:

  • budowaniu zespołów;

  • moderowaniu grup;

  • facylitacji;

  • prowadzeniu szkoleń;

  • konsultingu zarządczym.

    |

Pod pojęciem „działań mających na celu dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb sektora” rozumie się wszelką aktywność Animatora Rady zmierzającą do dostosowania systemu kształcenia szkolnego/pozaszkolnego do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, np. poprzez:

• udział w opiniowaniu/współtworzeniu/tworzeniu programów edukacyjnych/podstaw programowych dotyczących sektora, na rzecz którego składany jest Projekt,

• współpracę z jednostkami edukacji formalniej/pozaformalnej w zakresie przygotowywania uczniów/studentów/kursantów/uczestników szkoleń do zawodów/do pracy w sektorze, na rzecz którego składany jest Projekt, itp.

Pod pojęciem „konsultingu zarządczego” rozumie się niezależne, profesjonalne usługi doradcze mające na celu wspieranie menedżerów i przedsiębiorstw w osiąganiu celów i wytycznych organizacyjnych poprzez rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania i biznesu, rozpoznawanie nowych możliwości i sięganie po nie, zachęcanie do nauki i do wprowadzania zmian.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny w Płońsku
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 11 lutego 2019 do 14 marca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.