Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Reklama
Reklama

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu działa na rynku od 2008 roku.
Z sukcesem realizujemy projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w których obejmujemy wsparciem osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz organizacje pozarządowe oferując im specjalistyczne szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Aktualnie w związku z realizowanym projektem „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Opiekun mieszkań

Miejsce pracy: Poznań

Opis stanowiska:

· koordynacja działań o charakterze administracyjnym związanych z bezpośrednim zarządzaniem mieszkaniem,

· bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia mieszkańców,

· reagowanie na negatywne zmiany,

· współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów,

· uczestnictwo i koordynacja w realizacji usług świadczonych,

· wspieranie i kontrola mieszkańców w realizacji planu,

· współpraca z rodzinami mieszkańców,

· mediacje w ewentualnych konfliktach,

· nadzór nad przestrzeganiem praw i obowiązków mieszkańców.

Nasze kluczowe oczekiwania wobec Ciebie to:

· doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub osobami wykluczonymi,

· wykształcenie kierunkowe (preferowane: pedagogiczne, socjologiczne, pracownika socjalnego),

· wysoki poziom kultury osobistej i kompetencji interpersonalnych,

· nieposzlakowana opinia,

· samodzielność, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Oferujemy:

· umowę o pracę na pełen etat,

· możliwość rozwoju zawodowego,

· pracę w stabilnej organizacji.

Osoby zainteresowane i spełniające wymienione kryteria prosimy o przesłanie CV.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań.”

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań.

Dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są wykorzystywane w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej RODO) lub na podstawie zgody kandydata art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jest Pani/Pan uprawniona/-y do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania rekrutacji lub do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Za Pani/Pana odrębną zgodą dane mogą zostać przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Administratorem (e-mail: firs@firs.org.pl).

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Imię i nazwisko:
Karolina Piotrowska
Strona internetowa:
http://firs.org.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 11 lutego 2019 do 14 marca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.