Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Główny Specjalista ds. Badań i Rozwoju Formatów Edukacyjnych w programie NDC w PPK CNK

11 lutego 2019 15:57
Reklama
Reklama

CENTRUM NAUKI KOPERNIK poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Główny Specjalista ds. Badań i Rozwoju Formatów Edukacyjnych w programie **Nauka dla Ciebie w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK

Miejsce pracy: Warszawa, Powiśle + częste wyjazdy służbowe

Wymiar etatu: pełny

Przekonani o istotnej roli samodzielnego poznania i rozumienia w procesie uczenia się, stwarzamy warunki sprzyjające uczeniu się przez doświadczanie i refleksji nad tym doświadczeniem. Oferta naszych działań edukacyjnych jest bardzo szeroka i stale ją rozwijamy - dzięki partnerom, i z nimi.
W grudniu 2016 r. rozpoczęliśmy i przez kolejne lata realizujemy programu Nauka dla Ciebie, zainicjowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach obszaru Społecznej Odpowiedzialności Nauki, w celu jej popularyzacji w szkołach.
http://www.kopernik.org.pl/dla-nauczycieli/naukobus/
http://naukadlaciebie.gov.pl/kategoria/naukobus/
W 2019 roku współpraca CNK i MNiSW będzie kontynuowana w programie „Nauka dla Ciebie”.

Głównym zadaniem zatrudnionej osoby będzie tworzenie i badanie oddziaływania formatów edukacyjnych wspierających uczenie się z eksponatami.

Zatrudniona osoba dołączy do zespołu prowadzącego prace badawczo-rozwojowe dotyczące edukacji w Centrum Nauki Kopernik. Idealny kandydat/ kandydatka łączy kompetencje badacza z pasją uczenia się i umiejętnościami przekuwania wyników badań w praktyczne rekomendacje.

Zakres obowiązków:

· tworzenie innowacyjnych koncepcji wsparcia uczenia się na wystawach mobilnych CNK i badania ich oddziaływań na osoby korzystające z wystaw oraz eksponatów,

· podsumowywanie i opracowywanie wyników badań oraz rekomendacji w postaci raportów i/lub publikacji,

· zarządzanie i realizacja pracy projektem badawczym i budowanie współpracy z innymi członkami zespołu oraz partnerami zewnętrznymi.

Wymagania:

· wykształcenie wyższe z obszaru pedagogiki, psychologii lub socjologii lub co najmniej 5-letnie doświadczenie projektowania procesów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,

· bardzo dobra orientacja we współczesnych trendach pedagogicznych i praktyczne doświadczenie pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą,

· doświadczenie w pracy badawczej i naukowej i zarządzaniu projektami badawczymi,

· zaawansowana znajomość metodologii badań jakościowych i co najmniej 5-letnie doświadczenie w ich realizacji,

· umiejętność projektowania eksperymentów edukacyjnych i zajęć dla dzieci i młodzieży,

· łatwość uczenia się i umiejętność korzystania z dostępnej wiedzy i informacji, także w źródłach anglojęzycznych,

· bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

· tytuł naukowy doktora lub rozpoczęta praca doktorska o tematyce zbliżonej do zadań opisanych w ogłoszeniu.

Oferujemy:

· umowę o pracę na czas określony od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r. w wymiarze pełnego etatu,

· pracę w inspirującym środowisku polskim i międzynarodowym, zaangażowanym w prace na rzecz rozwoju wiedzy i rozwiązań dotyczących uczenia się i nauczania,

· możliwość rozwoju zawodowego,

· benefity pracownicze (m.in. karta multisport, prywatna opieka medyczna, ZFŚS, vouchery do CNK).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do dnia 25.02.2019 r.

Formularz aplikacyjny: http://www.kopernik.org.pl/praca/n/centrum-nauki-kopernik-poszukuje-osoby-do-pracy-na-stanowisku-glowny-specjalista-ds-badan-i-ro/

„Wydatek finansowany jest w ramach wspólnego programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik – Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2019 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2019. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli:„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

 5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail:rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Centrum Nauki Kopernik
Imię i nazwisko:
CNK
Strona internetowa:
http://www.kopernik.org.pl
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 11 lutego 2019 do 4 marca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.