Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji w projekcie NIEM

12 lutego 2019 16:39
Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji w projekcie: Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM).

Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim projektem (2015-2021), którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii Europejskiej. Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu

OFERUJEMY

· Interesującą pracę w dużym, międzynarodowym zespole

· Możliwości rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy

· Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę na czas trwania projektu, tj. 30.09.2021

· Kompleksowe wdrożenie do zadań projektowych

 • Miejsce pracy: Warszawa
 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW M.IN.
 • Stała komunikacja i współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie bieżącej realizacji projektu, w tym organizacja partnerskich spotkań międzynarodowych
 • Współtworzenie strategii rzeczniczej partnerstwa międzynarodowego
 • Udział w procesie przygotowania publikacji projektów
 • Współpraca z polskim zespołem odpowiedzialnym za realizację bezpośrednich działań merytorycznych, w tym przygotowywanie kwartalnych raportów merytorycznych
 • Nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu
  zgodnie wymogami podręcznika beneficjenta FAMI oraz przepisami prawa krajowego
 • Bieżąca współpraca z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA w zakresie realizacji projektu, w tym wprowadzania modyfikacji w harmonogramie realizacji projektu oraz budżecie
 • Współpraca z koordynatorem finansowym w kwestiach związanych z rozliczeniem projektu oraz kwalifikowalnością kosztów

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe

 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy przy międzynarodowych projektach unijnych jako członek/członkini personelu zarządzającego projektem

 • Zainteresowanie, poparte doświadczeniem zawodowym, tematyką migracji i integracji migrantów, w tym beneficjentów ochrony międzynarodowej)

 • Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie

 • Znajomość środowiska Windows, MS Office- w szczególności programu Excel

 • Samodzielność, kreatywność

 • Wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne

 • Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym

  Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV, listu motywacyjnego oraz listy koordynowanych projektów (wraz z krótkim opisem zakresu obowiązków) na adres: isp@isp.org.pl. W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają.

Przyjmowania zgłoszeń: do 21.02.2019
Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 25-27.02.2019
Stanowisko dostępne od 01.03.2019
Wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji: 5000-6000 zł brutto
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

DANE OSOBOWE

Przesłanie aplikacji w ramach ww. ogłoszenia, równoznaczne jest z akceptacją i przyjęciem do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższym opisem:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”).

 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym na stanowisko jednoosobowe: Główny badacz (Leader researcher) w projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM)”.

 3. Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.

 4. Pani/Pana dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w

procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska opisanego w pkt 2 powyżej, informowania o nim i sprawozdawczości.

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, mogą zostać ujawnione przez Fundację wyłącznie:

a) podmiotom finansującym projekt, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko

b) organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;

c) innym właściwym podmiotom prawa, w tym różnego rodzaju instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli i audytu projektu, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko.

 1. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane przez Fundację przez okres
  5 lat od dnia zakończenia projektu w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko, tj. do dnia 30.09.2026 r.

 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.

b) jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.

c) może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.

d) może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.

e) może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją.

f) jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie.

g) może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.

h) może Pani/Pan żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 powyżej.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Strona internetowa:
http://www.isp.org.pl
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 12 lutego 2019 do 19 lutego 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.