Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Szukamy koordynatorki/koordynatora projektów

12 lutego 2019 17:26
Reklama
Reklama

Krytyka Polityczna poszukuje osoby do koordynacji realizacji projektów krajowych i międzynarodowych w wymiarze czasu pracy pół etatu.

Koordynator projektów to osoba, która odpowiada za koordynację oraz nadzór wykonawczy nad projektem. Celem pracy koordynatora jest realizacja projektów zgodnie z założeniami, osiągnięcie zamierzonych celów oraz ich terminowe rozliczenie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Koordynator planuje działania, organizuje pracę zespołów projektowych, zarządza harmonogramem i budżetem projektów. Zarządza procesem komunikacji wewnątrz zespołów i reprezentuje je w kontaktach z otoczeniem.

Do podstawowych obowiązków pracownika należy m.in.: nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z wykonawcami i partnerami, współpraca z kierownikiem merytorycznym, zarządzanie budżetem, przygotowywanie umów, zamówień, protokołów odbioru, kontrola prac podwykonawców i przygotowywanie sprawozdań. Koordynator projektu uczestniczy w niektórych działaniach projektowych.

OCZEKUJEMY:

– udokumentowanego doświadczenia w realizacji projektów (np. społecznych, kulturalnych, wydawniczych), w tym szczególnie projektów międzynarodowych,
– doświadczenia w pracach koordynacyjnych lub menedżerskich, obejmujących planowanie i rozliczanie budżetów,
– dobrej organizacji pracy własnej,
– sprawnego komunikowania się zarówno w mowie, jak i piśmie,
– terminowości i rzetelności w wykonywaniu zadań,
– dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
– utożsamiania się z celami statutowymi Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego.

OFERUJEMY:

– zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze czasowym pół etatu na okres roku (z możliwością przedłużenia współpracy),
– pracę w warszawskim biurze Krytyki Politycznej,
– pracę w dynamicznym środowisku działającym na rzecz rozwoju postępowych idei w sferze społecznej, kulturalnej i gospodarczej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV* wraz z kilkoma zdaniami, dlaczego chcesz z nami pracować, na adres redakcja@krytykapolityczna.plw terminie do 17 lutego 2019.


*„Jeśli zgadzasz się, abyśmy przechowali Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji, dopisz do CV poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie (00-013), przy ul. Jasnej 10 lok. 3 moich danych osobowych zawartych w przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji w Stowarzyszeniu.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie (00-013), przy ul. Jasnej 10 lok. 3. Kontakt z administratorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: dane.osobowe@krytykapolityczna.pl lub na piśmie na adres siedziby Stowarzyszenia.

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a także dla celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazisz na to zgodę (podstawą przetwarzania danych w takim przypadku będzie Twoja zgoda).

Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla celów rekrutacji, a w przypadku przyszłych rekrutacji aż do wycofania zgody, a po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług IT.

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 12 lutego 2019 do 19 lutego 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.