Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Zatrudnimy Specjalistę ds. ewidencjonowania i rozliczania świadczeń medycznych

15 marca 2019 08:05
Reklama
Reklama

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Jarosławiu

OFERTA PRACY

  1. Stanowisko: Specjalista ds. ewidencjonowania i rozliczania świadczeń medycznych
  2. Liczba miejsc pracy : 1 etat
  3. Termin składania ofert: 31.03.2019r.
  4. Wykształcenie: średnie

V. Obowiązki:

  • Prowadzenie księgi ewidencji pacjen

VI. Od kandydatów oczekujemy:

VII. Miejsce i warunki pracy:

VIII.Wymagane dokumenty :

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami . Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Szczegółowych informacji na temat zakresu pracy udziela Pani Jolanta Magdziak - pracownik działu kadr tel. 16-621-53-78 wew. 26.

Oferty należy składać do dnia 31.03.2019 roku osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6 a, 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: j.magdziak@psoni-jaroslaw.org.pl

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Jarosławiu

Treść klauzuli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO - informuję, iż:

• Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław.

• Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych – ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 166 - pokaż numer telefonu - .

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.

• Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

• podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.

• Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl.

Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje

List motywacyjny

Aktualne CV

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu

Ośrodek Wczesnej Interwencji, ul. 3-go Maja, 37 – 500 Jarosław

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel)

bardzo dobrej znajomość obsługi komputera (oprogramowanie mMedica i e-WUŚ,

otwartości na współpracę z zespołem;

samodzielności i dobrej organizacji pracy w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

wysokiej kultury osobistej i umiejętności komunikacyjnych, zaangażowania,

Współpraca i stały kontakt z rodzicami pacjentów.

Przygotowywanie pism

Sporządzanie harmonogramu przyjęć pacjentów

Prowadzenie kolejek oczekujących zgodnie z procedurami NFZ

Obsługa programów mMedica i e-WUŚ

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
Imię i nazwisko:
Jolanta Magdziak
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 15 marca 2019 do 29 marca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.