Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Reklama
Reklama

Projekt „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

· w wieku 18 lat i więcej,

· zamieszkujące województwo łódzkie,

· bierne zawodowo,

· bezrobotne, którym został określony III profil pomocy

· zagrożone ubóstwem,

· zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu oferujemy:

· indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,

· grupowe treningi kompetencji społecznych,

· innowacyjny jobcoaching,

· indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,

· szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,

· czteromiesięczne staże zawodowe,

· stypendium szkoleniowe i stażowe,

· indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,

· badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży,

· zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia (dla 50% Uczestników Projektu),

· zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna w ramach szkoleń i staży (dla 10% Uczestników Projektu).

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie PROREW
Imię i nazwisko:
Urszula Kupis
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 11 marca 2019 do 11 kwietnia 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.