Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Praktyki w Przedstawicielstwie Fundacji im. Heinricha Boella w obszarze Ekologia

14 marca 2019 16:14
Reklama
Reklama

!

PRZEDSTAWICIELSTWO FUNDACJI IM. HEINRICHA BÖLLA

SZUKA OSOBY DO ODBYCIA (ODPŁATNYCH) PRAKTYK

W OBSZARZE EKOLOGII OD 23 KWIETNIA 2019 ROKU

Gorąco zapraszamy do składania aplikacji na odbycie odpłatnych praktyk w obszarze działań ekologicznych Fundacji im. Heinricha Bölla – programów Energia i Klimat oraz Europejska Polityka Rolna – oraz skupionych wokół nich działań promocyjnych. Ogłoszenie skierowane jest do osób, które nie ukończyły 30 roku życia, interesują się tematyką ekologiczną i znają język angielski, przynajmniej na poziomie B2/C1. Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Przykładowe zadania

· wsparcie organizacji fundacyjnych debat, konferencji, procesu wydawania publikacji – logistyka, koordynacja, nadzór nad zleconymi zadaniami

· pomoc w sporządzaniu sprawozdań z imprez, udział w spotkaniach zespołu

· pomoc w kontakcie z organizacjami partnerskimi

· research internetowy na potrzeby pracy projektowej/ monitoring mediów/ przygotowywanie baz danych

· aktualizacja profili w portalach społecznościowych

· pomysły na rozbudowę strony internetowej i kreatywne jej ulepszanie

· brainstorming projektowy – kreatywna praca nad projektami, strategie promocji wydarzeń i publikacji Fundacji, pomysły na rozwój w mediach społecznościowych, poszukiwania patronatów, współpracy z mediami

· tłumaczenia tekstów z języków obcych weryfikacja tłumaczeń

· inne aktywności, zlecane w zależności od prowadzonych działań i preferencji praktykanta/ praktykantki

Co zapewniamy?

· satysfakcję z wykonywanej pracy – gwarantujemy, że nie będzie to parzenie kawy, a odpowiedzialne zadania wzbogacające Twoje doświadczenie i wykształcenie oraz rozumienie złożonych zjawisk społeczno-politycznych z perspektywy równości płci i sprawiedliwości społecznej

· uczestniczenie w ciekawych inicjatywach, konferencjach i spotkaniach związanych z działalnością Fundacji im. Heinricha Bölla

· możliwości rozwoju, pogłębiania wiedzy, zdobywanie nowych kompetencji

· wykorzystanie w praktyce posiadanych przez Ciebie umiejętności tak, aby praca u nas była przyjemnością i pozwalała na samorozwój

· bardzo miłą i przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole oraz możliwość poznania środowiska z trzeciego sektora i organizacji politycznych, w tym naszych organizacji partnerskich

· w miarę możliwości elastyczny tryb odbywania praktyk (maksymalny wymiar odbywania praktyk tygodniowo – 30 godzin)

· sporządzenie referencji/ poświadczenie z odbycia praktyk

Do kogo skierowana jest oferta praktyk?

Praktyki w Fundacji im. Heinricha Bölla są idealne dla studentek i studentów/ absolwentek/ absolwentów:

· w szczególności kierunków związanych z ochroną środowiska, dla osób ze znajomością tematów związanych z ekologią, zainteresowanych zrównoważoną polityką energetyczno-klimatyczną i / lub kwestiami zrównoważonego rolnictwa - mogą pogłębić posiadaną wiedzę i zobaczyć, jak można ją wykorzystać w praktycznych działaniach w Polsce i w kontekście międzynarodowym; wesprzeć nas w merytorycznym tworzeniu projektów i uczestniczyć w wydarzeniach związanych z tymi obszarami

· nauk politycznych i dziennikarstwa – mogą dowiedzieć się, jak na co dzień funkcjonuje fundacja, mogą napisać o nas w swojej pracy lub artykule, pomóc nam w zorganizowaniu konferencji (prasowej) bądź poszerzyć bazę mediów i VIP-ów wg zadanych kryteriów.

· filologii polskiej/ angielskiej/ niemieckiej oraz nauk społecznych i PR – mogą podnosić zieloną świadomość społeczną poprzez przygotowywanie tłumaczeń, rozbudowywać nasze dossier, przygotowywać newsy na stronę internetową, zaznajomić polskich odbiorców z aktualnym wydarzeniami zielono-politycznymi oraz promować działalność Fundacji im. Heinricha Bölla w zagranicznych mediach

· zarządzania – mogą nauczyć się zarządzania rozproszoną organizacją z dynamicznymi strukturami, mogą wesprzeć nas w tworzeniu skutecznych narzędzi i procedur komunikacji wewnętrznej

· dla osób chcących aktywnie uczestniczyć w działaniach proekologicznych i działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, równouprawnienia i praw wszelkich mniejszości oraz dla osób z biegłą znajomością języka polskiego oraz bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i (najchętniej również) niemieckiego

Jak się ubiegać?

Zapraszamy osoby zaangażowane społecznie z dobrymi wynikami akademickimi, zainteresowane obszarami działań Fundacji do wysłania zgłoszenia z CV i listem motywacyjnym na adres e-mail: joanna.bochenska@pl.boell.org, do 29 marca 2019 r.

Termin rozpoczęcia praktyk: 23 kwietnia 2019 r. Czas trwania od 3 do 6 miesięcy

Administrator - Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego, istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Administrator – dane kontaktowe: Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Żurawiej 45, e-mail: pl-info@pl.boell.org , tel. +48 22 594 23 33

Pouczamy o prawie do żądania od Przedstawicielstwa Fundacji Heinricha Bölla dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. rozporządzeniem. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Boella
Imię i nazwisko:
Joanna Bocheńska
Strona internetowa:
https://pl.boell.org/pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 14 marca 2019 do 4 kwietnia 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.