Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Likwidacja Fundacji KONGREGACJA POLSKIEGO HANDLU

15 marca 2019 13:42
Reklama
Reklama

Brzeźno 15.03.2019 rok

FUNDACJA KONGREGACJA POLSKIEGO HANDLU

Z siedzibą w Brzeźnie, gmina Prusice

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI FUNDACJI

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 6 z dnia 30.06.2018 roku Rady Fundacji KONGREGACJA POLSKIEGO HANDLU wszczęta została procedura likwidacji Fundacji KONGREGACJA POLSKIEGO HANDLU w miejscowości Brzeźno1, 55-110 Prusice zarejestrowanej pod numerem KRS 0000551835. Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.01.2019 sygn. sprawy WR.IX NS-REJ.KRS/32792/18/586.

Likwidatorami Fundacji ustanowiono Panią Marzenę Gradecką i Pana Macieja Pawła Czajkę. W okresie likwidacji Fundacja może być reprezentowana przez każdego likwidatora samodzielnie.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Fundacji w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, pisemnie na adres Fundacja KONGREGACJA POLSKIEGO HANDLU w likwidacji, Brzeźno1, 55-110 Prusice.

Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych.

Likwidator FUNDACJI – Marzena Gradecka

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
FUNDACJA KONGREGACJA POLSKIEGO HANDLU
Imię i nazwisko:
Marzena Gradecka
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 15 marca 2019 do 15 kwietnia 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.