Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Likwidacja Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN

12 kwietnia 2019 15:19
Reklama
Reklama

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 2018/5/1 z dnia 31 grudnia 2018 r. Zarządu Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN z siedzibą w Krakowie (31-949), os. Zgody 5/32, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000475036, wszczęta została likwidacja Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN.

Adres do korespondencji: os. Zgody 5/32, 31-949 Kraków

Likwidator: Ireneusz Białek i Małgorzata Perdeus-Białek, e-mail: contact@moffin.eu.

Likwidator Fundacji wzywa wierzycieli Fundacji do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Fundacji w terminie miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia (tj. podania informacji o likwidacji Fundacji do publicznej wiadomości).

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Menedżerowie Jutra MOFFIN
Imię i nazwisko:
Ireneusz Białek
Strona internetowa:
http://www.moffin.eu
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 12 kwietnia 2019 do 13 maja 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.