Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Likwidacja Fundacji Mymind Polska z siedzibą w Warszawie

13 kwietnia 2019 22:51
Reklama
Reklama

FUNDACJA MYMIND POLSKA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Kazimierza 28 lok. 88, 01-248 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481334, niniejszym ogłasza, że na podstawie oświadczenia Fundatora z dnia 28.03.2018 r. została otwarta jej likwidacja.

Otwarcie likwidacji potwierdzone jest wpisem w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ z dnia 29.11.2018 r.

Likwidatorem Fundacji są Maria Krystew oraz Karolina Tarnawska.

Wszystkie roszczenia wobec Fundacji można zgłaszać do dnia 13 lipca 2019 r. do likwidatorów Fundacji na adres e-mail ich pełnomocnika: piotr.lapinski@outlook.com

LIKWIDATORZY FUNDACJI

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
FUNDACJA MYMIND POLSKA
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 13 kwietnia 2019 do 14 maja 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.