Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej w UMiG Radzymin

15 kwietnia 2019 12:17
Reklama
Reklama

Burmistrz Radzymina

informuje, że został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze od referenta do podinspektora ds. partycypacji i polityki społecznej w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata)

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiadanie nieposzlakowanej opinii;

5) wykształcenie co najmniej średnie;

6) co najmniej 2-letni, udokumentowany staż pracy przy merytoryczno – finansowej koordynacji projektów społecznych (realizacja i rozliczanie);

7) znajomość przepisów prawa i ustaw: o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o sporcie, o zdrowiu publicznym, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków;

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

9) dobra znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz pakietu biurowego MS Office (Word, Excel) oraz innych urządzeń biurowych;

10) dobra organizacja pracy własnej i pracy w zespole, własna inicjatywa, systematyczność w działaniu, umiejętność analizy i syntezy informacji, redagowania pism oraz samodzielnego rozwiązywania problemów, umiejętność interpretacji przepisów i aktów prawnych, obowiązkowość, dokładność.

Oferty należy składać do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00.

Pełny tekst ogłoszenia o naborze znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu www.bip.radzymin.pl w zakładce Oferty Pracy w Urzędzie.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Imię i nazwisko:
Monika Orłowska
Strona internetowa:
http://www.radzymin.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 15 kwietnia 2019 do 29 kwietnia 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.