Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór kandydatów do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

24 kwietnia 2019 14:09
Reklama
Reklama

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Poznania

o wyborach przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W ramach realizacji zapisów uchwały Nr VIII/106/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ZAPRASZAM PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH i podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanych na terenie Miasta Poznania lub prowadzących działalność statutową na rzecz Miasta Poznania, DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR NA CZŁONKÓW POZNAŃSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

ermin i sposób zgłaszania kandydatów do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

  • zgłoszenia kandydatur należy przesyłać do dnia 16 maja 2019 roku. włącznie
  • kandydatów należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, i przesłać na adres: ngo@um.poznan.pl lub do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w przypadku formularzy przesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego,
  • formularz w formie elektronicznej musi zawierać wymagane podpisy (skan dokumentu),
  • w przypadku organizacji nie zarejestrowanych na terenie Miasta Poznania należy wykazać działalność na rzecz mieszkańców Miasta Poznania.

Wszystkie nadesłane kandydatury, zgłoszone w prawidłowy sposób zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.poznan.pl/organizacje od 20.05. 2019 roku do dnia wyborów (27.05.2019 r.).

Przebieg wyborów do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wybory do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędą się 27 maja oraz 28 maja 2019 roku w godz. 10.00 - 19.00 w holu (parter) Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 36.

Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają uprawnieni statutowo (bądź upoważnieni przez uprawnionych statutowo) przedstawiciele organizacji pozarządowych. W dniu wyborów wydawane będą uprawnionym do głosowania przedstawicielom organizacji pozarządowych karty do głosowania. Mandat uprawniający do głosowania w imieniu organizacji pozarządowych otrzymuje jedna osoba z organizacji, która jest upoważniona do reprezentowania organizacji zgodnie z wypisem KRS. Weryfikacja KRS dokonywana będzie przez członków Komisji Wyborczej poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Uwaga:

  • każda organizacja pozarządowa dysponuje jednym głosem,
  • każda organizacja może być reprezentowana tylko przez jednego przedstawiciela.

Istnieje możliwość nadesłania zdjęcia kandydata w formacie JPG, (zdjęcie portretowe).

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod nr telefonu: 61 878 57 34 lub 61 878 57 96 w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.poznan.pl/mim/ngo/news/wybory-do-poznanskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego,64392.html

Pliki do pobrania
Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Urząd Miasta Poznania
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 24 kwietnia 2019 do 25 maja 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.