Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Staż w Łodzi dla osób z chorobą lub zaburzeniem psychicznym

25 kwietnia 2019 08:27
Reklama
Reklama

U W A G A ! R E K R U T A C J A !

Od 1 kwietnia 2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników

do udziału w projekcie pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z

instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu służącym aktywizacji społecznej i zawodowej

osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

Poszukujemy osób spełniających łącznie następujące kryteria:

Þ nieaktywnych zawodowo

Þ nie pobierających świadczeń emerytalnych

Þ ze zdiagnozowanym schorzeniem/zaburzeniem psychiatrycznym (diagnoza lekarska, nie wymagamy orzeczenia o niepełnosprawności)

Þ w wieku 18-64 lat

Þ zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: miejskim Łódzkim lub Zgierskim

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 7 miesięcy (udział dla nowej grupy uczestników rozpoczyna się 1 czerwca 2019)

Uczestnikom projektu przysługuje:

Þ stypendium szkoleniowe podczas 4-tygodniowego programu readaptacyjno-edukacyjnego (ok. 665,00 zł netto miesięcznie)

Þ stypendium stażowe podczas 6-miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (ok. 1040,00 zł netto)

Þ bezpłatny lunch podczas każdego dnia udziału w projekcie

Þ refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez

Þ realizatora projektu dowóz (projekt będzie realizowany w Łodzi) podczas całego okresu udziału w projekcie

Þ płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)

Þ wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie

Þ wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału w stażu zawodowym

Þ aktywne wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w projekcie

Þ refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu

Szkolenia i staże zawodowe odbywać się będą w branży gastronomicznej

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerem telefonu: 42 616 06 20 wew. 108, w godz.: 8:00-16:00 oraz na adres mailowy: jsobieraj@tpn.org.pl

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Liczba miejsc jest ograniczona!

Udział w projekcie pozwoli Ci podnieść Twoje kompetencje zawodowe i społeczne oraz pomoże w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
Imię i nazwisko:
Jakub Sobieraj
Strona internetowa:
http://www.tpn.org.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 25 kwietnia 2019 do 26 maja 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.