Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rekrutujemy do NIW-CRSO - dołącz do zespołu, który realizuje nowe programy dla NGO

9 maja 2019 14:51
Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko:

Starszy Specjalista / Specjalista* w Biurze Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (nr R1909)

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Naszym celem jest wspieranie organizacji i pojedynczych osób, działających w sektorze pozarządowym. Rekrutujemy do jednego z zespołów, który będzie ten cel realizował, masz więc okazję do nas dołączyć i zyskać realny wpływ na funkcjonowanie pierwszej w Polsce instytucji, która tak kompleksowo wspiera społeczeństwo obywatelskie.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

* - w zależności od spełnienia wymagań

Główne zadania:

· Realizacja działań związanych z obsługą programów (Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030) na etapie przygotowania do wdrożenia (w tym w szczególności przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenie otwartych konkursów dotacyjnych);

· Obsługa procesów związanych z realizacją otwartych konkursów w ramach programów, w tym obsługa: procesu wyboru kandydatów na ekspertów zewnętrznych, naborów wniosków w ramach organizowanych konkursów, oceny formalnej i merytorycznej wniosków;

· Obsługa procesów współpracy z beneficjentami programów na wszystkich etapach realizacji działań w ramach przyznanych grantów, obejmująca m.in. monitorowanie działań realizowanych w ramach zawartych umów, postępów finansowych, poziomu osiągnięcia wskaźników, itp.;

· Obsługa procesu składania sprawozdań z wykonania zadań w ramach podpisanych umów grantowych;

· Udzielanie beneficjentom informacji i wyjaśnień dot. programów (mailowo i telefonicznie);

· Prowadzenie bieżących statystyk dotyczących realizacji programów, sporządzanie wymaganych sprawozdań wewnętrznych, prowadzenie baz danych generowanych w związku z wdrażaniem programów;

· Realizacja innych zadań powierzonych przez Kierownika Biura Programu.

Wymagania niezbędne:

· Wykształcenie wyższe magisterskie / wykształcenie wyższe w przypadku stanowiska specjalisty

· Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy przy wdrażaniu programów dotacyjnych / grantowych, lub przy realizacji projektów przez organizacje pozarządowe, lub w pracy przy realizacji projektów w administracji publicznej;

· Znajomość przepisów, specyfiki i uwarunkowań dotyczących sektora pozarządowego;

· Zaawansowane umiejętności MS Office, w tym: MS Word (korespondencja seryjna, odwołania) MS Excel (wykresy, filtrowanie, tabele przestawne);

· Umiejętność pracy w zespole;

· Komunikatywność;

· Korzystanie z pełni praw publicznych.

Dodatkowym atutem będzie:

· Doświadczenie w obszarze projektów społecznych („miękkich”);

· Doświadczenie w obszarze realizacji projektów przez organizacje pozarządowe;

· Doświadczenie zawodowe związane z obsługą beneficjentów / klientów;

· „Lekkie pióro”, umiejętność tworzenia i redagowania tekstów oraz pism urzędowych;

· Nieszablonowe myślenie, kreatywne i elastyczne podejście do realizowanych zadań.

Oferujemy:

· Umowę o pracę;

· Możliwość rozwoju zawodowego;

· Nagrody – w zależności od wyników pracy;

· Wsparcie na etapie wdrażania do pracy;

· Pakiet socjalny;

· Przyjazną atmosferę pracy;

· Pracę w dogodnej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie m.in. metra Rondo ONZ.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

· Życiorys/CV (preferowany, ale nieobowiązkowy format EUROPASS);

· List motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o jakie ubiega się osoba kandydująca;

· Podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań w ogłoszeniu wg. załączonego wzoru (do pobrania na stronie ogłoszenia).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 maja 2019 r.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@niw.gov.pl umieszczając w temacie wiadomości numer ogłoszenia oraz swoje nazwisko. Aplikacja powinna zawierać niezbędne dokumenty, w tym skan podpisanych oświadczeń niezbędnych. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Metodą i techniką naboru będzie analiza dokumentacji pod kątem spełniania wymogów zawartych w ogłoszeniu oraz rozmowa kwalifikacyjna. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 601 901 069.

Logo NIW-CRSO

Pliki do pobrania
Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Imię i nazwisko:
Marta Bondel
Strona internetowa:
http://www.niw.gov.pl
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 9 maja 2019 do 23 maja 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.