Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nowy projekt prozawodowy dla osób z niepełnosprawnościami !!!

14 maja 2019 10:58
Reklama
Reklama

KOMPLEKSOWA AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SZANSĄ
NA PODJĘCIE I UTRZYMANIE ZATRUDNIENIA

II okres realizacji 01.04.2019 – 31.03.2020
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym oraz znacznym do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” realizowanym w ramach konkursu nr 4/2017 PFRON pn. „Samodzielni i skuteczni”; kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Celem projektu jest zniesienie barier związanych z zatrudnieniem, wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością z obszaru całego kraju oraz wprowadzenie na rynek pracy osób z grupy objętej wsparciem i utrzymanie tych osób w zatrudnieniu.

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • wiek 16 lat i więcej do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni)
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
 • posiadanie orzeczenia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną, bądź orzeczenia wydanego dla celów rentowych,
 • niekorzystanie z innych typów aktywizacji zawodowej jak np. udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej, bądź uczestnictwo w projektach finansowanych ze środków publicznych, których formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Oferowane formy wsparcia:

 • opracowanie indywidualnych profili funkcjonalnych z zastosowaniem ICF
 • opracowanie indywidualnych planów działania (IPD) dla każdego uczestnika projektu,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, warsztaty rozwoju kompetencji społecznych),
 • stacjonarne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • staże rehabilitacyjne,
 • praktyki,
 • szkolenia zawodowe oraz podnoszące kwalifikacje
 • specjalistyczne wsparcie coachingowe/psychologiczne,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe i pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia,
 • wsparcie w trakcie zatrudnienia, na stanowisku pracy
 • wszystkie działania FAR skierowane do Beneficjentów projektu są bezpłatne.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Biuro Regionalne
al. Kraśnicka 127/129
20-718 Lublin

tel. (81) 536 10 24
www.far.org.pl

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Imię i nazwisko:
Katarzyna Orzeł
Strona internetowa:
http://www.far.org.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 14 maja 2019 do 14 czerwca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.