Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Reklama

Organizacja pozarządowa poszukuje pracownika na stanowisku opiekun inkubacji.

Zakres obowiązków m.in.:

  1. wsparcie inkubacji podmiotów ekonomii społecznej, tj. działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych PES, ekonomizowanie NGO, stosowanie klauzul społecznych oraz rozwój usług użyteczności publicznej, wsparcie przekształceń PS; tworzenie i wspieranie istniejących podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ),

  2. ożywienie społeczności lokalnej poprzez inicjowanie aktywności społecznej osób, grup, organizacji i instytucji w przestrzeni publicznej,

  3. praca z grupami w środowisku lokalnym, mająca na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: spotkania, diagnozę środowiska lokalnego, wsparcie w budowaniu partnerstw rozwojowych, dialogu obywatelskiego,

  4. działania w celu nabycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego,

  5. inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy PES lub osobami zainteresowanymi stworzeniem PS, a potencjalnymi interesariuszami (np. organizacjami pozarządowymi, samorządami wszystkich szczebli, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji, ośrodkami naukowymi).

Oferujemy ciekawą pracę na etat w pełnym wymiarze godzin.

Prosimy o przesłanie CV do dnia 23.05.2019.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Imię i nazwisko:
Marta Kowalska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 16 maja 2019 do 30 maja 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.