Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Praca dla głównej księgowej / głównego księgowego

16 maja 2019 13:53
Reklama
Reklama

Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: główna księgowa / główny księgowy w Biurze Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK w Łodzi.

Miejsce pracy: Łódź

Zakres obowiązków:

· Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK;

· Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji księgowej, płacowej, podatkowej oraz pozostałych spraw finansowo- księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

· Koordynowanie prac nad opracowaniem projektu budżetu;

· Nadzorowanie windykacji wszelkich należności i terminowego regulowania zobowiązań;

· Sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem łącznych kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych;

· Nadzór nad terminowym i prawidłowym opracowywaniem i sporządzaniem pozostałych sprawozdań finansowych, rozliczeń itp. dotyczących Oddziału;

· Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz czuwanie nad efektywnością tych procesów;

· Współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe;

· Współpraca z jednostką centralną;

· Współpraca z bankami, Urzędem Skarbowym i innymi urzędami państwowymi;

· Zarządzanie zespołem księgowym, w tym motywowanie i rozwój;

· Wykonywanie innych zadań wynikających z Uchwał organów statutowych PCK.

Nasze oczekiwania

· Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu rachunkowości lub wyższe magisterskie i studia podyplomowe z zakresu rachunkowości;

· Potwierdzone co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego lub samodzielnego księgowego;

· Umiejętność samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych i opracowywania planów ekonomiczno-finansowych;

· Bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości;

· Znajomość programów księgowo-finansowych, w tym CDN Optima;

· Znajomość pakietu MS Office;

· Mile widziany certyfikat Księgowy Ministra Finansów

· Doświadczenie w realizacji zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz administrację rządową,

· Doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem,

· Motywacja do pracy w organizacji pozarządowej.

Oferujemy

· Zatrudnienie na umowę o pracę;

· Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowej federacji;

· Możliwości rozwoju zawodowego, możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża.

Prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego, dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz oświadczeń o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych. Prosimy również o podanie kwoty oczekiwanego wynagrodzenia do 5 czerwca 2019 r. na e-adres: lodz.kadry@pck.org.pl (z nazwą stanowiska w tytule maila) lub pocztą na adres: Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 90-451 Łódź, ul. Piotrkowska 203/205. O zakwalifikowaniu aplikacji do procesu rekrutacji decyduje data wpływu.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Głównej księgowej/Głównego księgowego przez Polski Czerwony Krzyż zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Strona internetowa:
http://lodz.pck.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 16 maja 2019 do 6 czerwca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.