Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Likwidacja Stowarzyszenia Edukacja i Media SEiM w Warszawie

4 czerwca 2019 10:25
Reklama
Reklama

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2018 z dnia 14.12.2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Edukacja i Media SEiM, wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Edukacja i Media SEiM z siedzibą w Warszawie. Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 11.01.2019 r.

Likwidatorem Stowarzyszenia ustanowiona została Agnieszka Jackowska.

Wzywa się ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Ewentualne wierzytelności należy zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia - ul. Goraszewska 10, 02-910 Warszawa.

Według wiedzy likwidatora, Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Edukacja i Media SEiM w likwidacji
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 4 czerwca 2019 do 18 czerwca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.