Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Likwidacja Fundacji HELP FOR ANIMALS w likwidacji z siedzibą w Jędrzejowie

5 czerwca 2019 12:04
Reklama
Reklama

Likwidator Fundacji HELP FOR ANIMALS w likwidacji z siedzibą w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 32, 28-300 Jędrzejów, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000587274, REGON: 363025912, NIP: 6562331432, podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2019 Zarządu Fundacji z 20 kwietnia 2019 r. otwarto likwidację Fundacji HELP FOR ANIMALS. Informacja o otwarciu likwidacji FUNDACJI HELP FOR ANIMALS w likwidacji została wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 maja 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS, sygn. KI.X NS-REJ.KRS/4847/19/211.
W związku otwarciem likwidacji, likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności wobec Fundacji w terminie do dnia 8 lipca 2019 r. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać listownie na adres: Fundacja HELP FOR ANIMALS w likwidacji, ul. 11 Listopada 32, 28-300 Jędrzejów.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja HELP FOR ANIMALS w likwidacji
Imię i nazwisko:
Dominik Musiał
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 5 czerwca 2019 do 6 lipca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.