Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Likwidacja Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego

6 czerwca 2019 11:54
Reklama
Reklama

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji
Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Krakowie,
Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, KRS: 0000014993
wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności

Likwidatorzy Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Krakowie, Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, KRS: 0000014993 podają do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 06 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Stowarzyszenia, z dniem 07 kwietnia 2019 r. wszczęta została procedura likwidacji Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.

Na likwidatorów Fundacji zostali wybrani:

1) prof. dr hab. med. Andrzej Cechnicki

2) mgr Anna Bielańska

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dniu 07 maja 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/011916/19/742.

W związku z powyższym Likwidatorzy wzywają wszystkich wierzycieli Stowarzyszenia do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres:

Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego, Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
Imię i nazwisko:
Andrzej Cechnicki
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 6 czerwca 2019 do 7 lipca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.