Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wolontariat dla Kresów 2019 - poszukiwani wolontariusze!

6 czerwca 2019 15:52
Reklama
Reklama

Zostań wolontariuszem i wyjedź z nami na Ukrainę!

Wolontariat dla Kresów 12-21 lipca 2019

Fundacja Brat Słońce zaprasza do udziału w projekcie „Wolontariat dla Kresów 2019”, którego celem jest uprzątnięcie i uporządkowanie historycznego cmentarza polskiego oraz pomoc organizacyjna i uczestnictwo w Franciszkańskim Spotkaniu Młodych w Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach.

„Wolontariat dla Kresów” - akcja organizowana przez Fundację Brat Słońce – to niepowtarzalna okazja do poznania kresowej historii Polski na terenie dzisiejszej Ukrainy.

Fundacja pokrywa koszty przejazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania.

Zadania dla wolontariuszy i wolontariuszek:

  1. Związane z uprzątnięciem kwatery polskiej części cmentarza:

§ usuwanie chwastów, zarośli, korzeni, koszenie traw;

§ czyszczenie i naprawa nagrobków;

§ weryfikacja ewidencji nagrobków;

§ porządkowanie i odkopywanie zniszczonych nagrobków;

§ naniesienie zmian na opracowaną mapę cmentarza;

§ tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z wykonywanych prac;

§ przygotowanie relacji z wykonywanych prac (artykuły, reportaże, udział w wywiadach).

  1. Związane z Franciszkańskim Spotkaniem Młodych:

§ prace porządkowe na terenie kościoła i domu pielgrzyma;

§ przygotowanie dekoracji;

§ uczestnictwo w zajęciach i nabożeństwach;

§ praca w grupach: uczestnictwo i przewodniczenie (animacja).

Jest to czas pełen radości, życzliwości, poznawania ciekawych ludzi oraz niezapomnianych przeżyć duchowych.

Harmonogram projektu:

§ Spotkanie organizacyjno-integracyjne w Krakowie połączone ze szkoleniem przygotowującym do wyjazdu: 12 lipca 2019 r.,

§ Wyjazd z Krakowa do Bołszowiec: 12 lipca 2019 r.,

§ Praca w grupach zadaniowych: 13 - 20 lipca 2019 r.,

§ Udział we Franciszkańskim Spotkaniu Młodych: 14 - 16 lipca 2019 r.,

§ Zwiedzanie (Stanisławów, Lwów, miejsca wspólnie wybrane): 19 - 20 lipca 2019 r.,

§ Powrót do Krakowa: 20/21 lipca 2019 r.

§ Pomoc przy kwerendzie: czerwiec-wrzesień 2019

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie posiadające ważny paszport (ważny jeszcze co najmniej 6 miesięcy). Szczególnie zachęcamy młodzież, studentów, osoby wykwalifikowane w dziedzinach związanych z projektem (konserwacja zabytków/kamienia, ogrodnictwo, leśnictwo, topografia, reportaż, filmowanie, fotografowanie, archiwistyka, historia).

Wymagania:

§ wyrażenie chęci aktywnego udziału w projekcie,

§ gotowość do wykonywania zaplanowanych w ramach projektu zadań (m. in. praca fizyczna na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych),

§ brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej,

§ zabranie na wyjazd obuwia roboczego odpowiedniego do prowadzenia zaplanowanych prac porządkowych (ubranie robocze zapewnia Fundacja Brat Słońce),

§ otwarcie na dalszą współpracę z Fundacją.

Etapy rekrutacji:

§ wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego – kwestionariusz dostępny jest pod linkiem:

kwestionariusz online

§ odesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego na adres: sekretariat@bratslonce.pl

§ analiza i weryfikacja kwestionariuszy zgłoszeniowych przez Fundację Brat Słońce

§ wybór kandydatów/-ek i stworzenie listy rezerwowej

§ poinformowanie kandydatów/-ek o wynikach rekrutacji

§ podpisanie porozumień wolontariackich podczas szkolenia przygotowującego do wyjazdu

Co zapewnia organizator?

Fundacja pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem na Ukrainę tj. zapewnia noclegi, wyżywienie oraz ubezpieczenie. Na czas trwania projektu zostaną podpisane umowy wolontariackie.

Partner Projektu: Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach

KONTAKT I ZGŁOSZENIA:

e-mail: sekretariat@bratslonce.pl
temat e-maila: Wolontariat dla Kresów

ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków

tel. 12 42 86 118, kom. 605 252 270,

Do kwalifikacji brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

O wcześniejszych edycjach projektu można dowiedzieć się na stronie bratslonce.pl oraz w mediach społecznościowych na WolontariatdlaKresow i na youtube.com Fundacja Brat Słońce

Plakat Wolontariat Dla Kresów 2019

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Brat Słońce
Strona internetowa:
http://www.bratslonce.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 6 czerwca 2019 do 20 czerwca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.