Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Likwidacja Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J.J.Haubenstocków

11 czerwca 2019 07:29
Reklama
Reklama

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji
Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J.J.Haubenstocków
z siedzibą w Krakowie, ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków, KRS: 0000035133
wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności

Likwidatorzy Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J.J.Haubenstocków z siedzibą w Krakowie, ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków, KRS: 0000035133 podają do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Zarządu Fundacji z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Fundacji, z dniem 16 kwietnia 2019 r. wszczęta została procedura likwidacji Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J.J.Haubenstocków.

Na likwidatorów Fundacji zostali wybrani:

1) prof. dr hab. med. Jacek Bomba

2) prof. dr hab. med. Bogdan de Barbaro

3) prof. dr hab. med. Andrzej Cechnicki

Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dniu 07 maja 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/012721/19/927.

W związku z powyższym Likwidatorzy wzywają wszystkich wierzycieli Fundacji do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres:

Fundacja Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J.J.Haubenstocków
ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J.J.Haubenstocków
Imię i nazwisko:
Andrzej Cechnicki
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 11 czerwca 2019 do 12 lipca 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.