Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Specjalista/ka ds. obsługi finansowej projektów

12 lipca 2019 14:53
Reklama
Reklama

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, pozarządową instytucją typu non-profit, powołaną dla wspierania nauki. Działa nieprzerwanie od 1991 roku
i niezmiennie realizuje swoją misję: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista/ka ds. obsługi finansowej projektów

Miejsce pracy: Warszawa

nr ref.: 7/07/2019/DP

Główne zadania:

 • przyjmowanie i weryfikacja finansowa wniosków o płatność i sprawozdań beneficjentów i grantobiorców,
 • potwierdzanie kwalifikowalności wydatków wykazywanych we wnioskach o płatność i sprawozdaniach finansowych,
 • zatwierdzanie wniosków o płatność w centralnym systemie teleinformatycznym (SL 2014), w tym sporządzanie i zatwierdzanie karty oceny wniosku o płatność beneficjenta,
 • bieżące kontakty z beneficjentami i grantobiorcami w zakresie realizowanych przez nich projektów,
 • przygotowywanie dyspozycji wypłat grantów na rzecz beneficjentów i grantobiorców,
 • bieżące monitorowanie wypełniania obowiązków przez beneficjentów i grantobiorców, wynikających z zawartych z nimi umów o dofinansowanie.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych
  ze środków UE,
 • umiejętność weryfikacji wniosków o płatność i sprawozdań finansowych z realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • znajomość podstaw ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość obsługi systemu SL2014,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • zdolności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista,
 • doskonała organizacja pracy własnej oraz umiejętność współpracy w zespole,
 • odpowiedzialność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

Wymagania preferowane:

 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów, rachunkowości lub ekonomii,
 • znajomość zasad realizacji projektów w ramach POIR,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • doświadczenie w pracy związanej z kontrolą realizacji projektów.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 do 3 lat z możliwością przedłużenia,
 • pakiet benefitów pozapłacowych,
 • szkolenia oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (z zaznaczonym nr ref.: 7/07/2019/DP) na adres: rekrutacja@fnp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 11.08.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że nie zwracamy nadesłanych ofert. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przeprowadzanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Jednocześnie, oświadczam, że poinformowano mnie, iż Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie (02-611) przy ul. I. Krasickiego 20/22; przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych od momentu ich pozyskania przez okres 6 m-cy od czasu zakończenia procesu rekrutacji. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail iodo@fnp.org.pl. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane udostępnione w procesie rekrutacji nie będą przykazywane do podmiotów zewnętrznych.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Strona internetowa:
https://www.fnp.org.pl/
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 12 lipca 2019 do 12 sierpnia 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.