Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Likwidacja Stowarzyszenia "Lubuska Jednostka Operacyjno-Techniczna"

13 sierpnia 2019 14:33
Reklama
Reklama

Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z Uchwałą nr 9/2019 dnia 24.07.2019r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Lubuska Jednostka Operacyjno-Techniczna" z siedzibą w Skwierzynie przy ul. Rzeźnickiej 1 zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000458687 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia

Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 02.08.2019 r.

Sygnatura sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/008788/19/079

Likwidatorem Fundacji został Sebastian Gajewski. Wzywa się ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia do zgłaszania swoich wierzytelności w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Ewentualne wierzytelności należy zgłaszać na adres korespondencyjny likwidatora: Sebastian Gajewski Prądocin 10B 66-446 Deszczno

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie "Lubuska Jednostka Operacyjno-Techniczna"
Imię i nazwisko:
Sebastian Gajewski
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 13 sierpnia 2019 do 27 sierpnia 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.