Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Reklama

Fundacja dla Polski poszukuje osoby na stanowisko:

Kierownik/Kierowniczka biura

(ref. 2/2019)

Do obowiązków osoby, którą zatrudnimy będzie należało:

· zarządzanie obiegiem dokumentów, w tym umów cywilnoprawnych (np.: prowadzenie rejestru umów, przygotowywanie i archiwizacja umów), kontakty z wykonawcami i zleceniobiorcami,

· prace związane z optymalizacją wewnętrznych procedur Fundacji, w tym RODO,

· budżetowanie i prognozowanie przychodów i wydatków Fundacji;

· przygotowywanie dokumentów na potrzeby biura księgowego (m.in. dbałość o odpowiednie opisywanie faktur, przygotowywanie wstępne list płac) i pozostawanie w bieżącym kontakcie z zespołem biura księgowego,

· wprowadzanie przelewów do banku,

· realizacja co najmniej jednego z programów społecznych Fundacji, w tym: przygotowywanie umów z beneficjentami Fundacji, czuwanie nad terminowością wypłat związanych ze wsparciem, prowadzenie baz danych, prowadzenie rozliczeń z beneficjentami, bieżące kontakty z partnerem programu, przygotowanie sprawozdania rocznego z realizacji programu;

· koordynacja przygotowywania rocznego sprawozdania finansowego przez biuro księgowe oraz sprawozdania OPP przez zespół Fundacji,

· zapewnianie sprawnego funkcjonowania biura, w tym poprzez niezbędne zakupy usług, sprzętu, materiałów,

· organizacja i obsługa spotkań Rady i Zarządu Fundacji oraz wydarzeń zewnętrznych Fundacji,

· obsługa strony internetowej Fundacji i jej profilu w mediach społecznościowych.

Szukamy osoby, która:

· posiada minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane, ale nie konieczne doświadczenie pracy w organizacji społecznej;

· jest skrupulatna, sumienna, rzetelna;

· szybko się uczy i lubi podejmować nowe wyzwania;

· jest samodzielna w działaniu, potrafi dobrze organizować pracę;

· nie ma trudności z realizacją równolegle kilku zadań,

· potrafi obsługiwać komputer i pakiety biurowe, zwłaszcza programy Excel i Word, pocztę elektroniczną, narzędzia Google’a oraz swobodnie porusza się w Internecie,

· na poziomie co najmniej dobrym zna język angielski,

· jest gotowa wspierać różne programy Fundacji,

· umie pracować w małym zespole i budować pozytywne relacje.

Oferujemy:

· zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 3/4 etatu, w zależności od preferencji osoby, którą wybierzemy (przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę zawartą na okres próbny);

· wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na jeden etat w wysokości ok. 3400-3800 netto w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji osoby, którą ostatecznie zatrudnimy,

· pracę w biurze Fundacji w ścisłym centrum Warszawy,

· możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności.

Jeśli jesteś zainteresowany/a, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z CV (ze zdjęciem, z podaniem nr. referencyjnego) mailem, na adres: rekrutacja@fdp.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 września 2019 r.

Wybrani kandydaci/tki otrzymają do wykonania zadanie rekrutacyjne i zostaną zaproszeni/one na rozmowę rekrutacyjną w połowie września 2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji (zgłoszenia rozpatrujemy na bieżąco).

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim liście motywacyjnym, CV i załączonych dokumentach na potrzebę przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację dla Polski z siedzibą w Warszawie (00-031) przy ul. Szpitalnej 5/3.”


Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Fundacja dla Polski, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, jako pracodawca i podmiot zarządzający Funduszem Obywatelskim.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane zgromadzone w ramach tego procesu rekrutacji będą przechowywane do jego zakończenia.​ Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Fundacja dla Polski

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja dla Polski
Imię i nazwisko:
Julia Brykczyńska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 20 sierpnia 2019 do 20 września 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.