Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ogłoszenie likwidatora Stowarzyszenia Innowacyjne Podlasie

9 października 2019 15:44
Reklama
Reklama

Likwidator Stowarzyszenia Innowacyjne Podlasie z siedzibą w Białymstoku (KRS nr: 0000462259, REGON: 200783852 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.05.2019r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania. Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05.07.2019r. Do pełnienia funkcji likwidatora został wybrany: Pan Artur Jewdosiuk.

Wskazuje się, że Stowarzyszenie nie ma zobowiązań finansowych. Niemniej jednak Stowarzyszenie za pośrednictwem likwidatora wzywa ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia wobec Stowarzyszenia do ich zgłoszenia ustanowionemu likwidatorowi w terminie do 25.10.2019r.

W sprawach związanych z likwidacją likwidator prosi o kontakt na adres e-mail: ajewdosiuk@wp.pl

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Innowacyjne Podlasie
Imię i nazwisko:
Tomasz Jaszczuk
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 9 października 2019 do 9 listopada 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.