Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Likwidacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Euroregionów „Sprewa-Nysa-Bóbr” i „ Pro Europa Viadrina”

9 października 2019 21:10
Reklama
Reklama

Likwidatorzy Stowarzyszenia Dziennikarzy Euroregionów „Sprewa-Nysa-Bóbr” i „ Pro Europa Viadrina” z siedzibą w Zielonej Górze, nr KRS 30428 (dalej Stowarzyszenie) podają do publicznej wiadomości, że w dniu 30.06.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.09.2019r., sygnatura sprawy: KR.VIII NS-REJ.KRS/009331/19/334.

Likwidacją Stowarzyszenia zajmuje się Komisja Likwidacyjna, do pełnienia funkcji likwidatorów wybrano: Panią Grażynę Karpińską i Pana Sławomira Kordyjalika.

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych, jednak Stowarzyszenie wzywa ewentualnych wierzycieli i wszystkie podmioty mające jakiekolwiek roszczenia wobec Stowarzyszenia do ich zgłoszenia likwidatorom w terminie do 30.10.2019 r.

W sprawach związanych z likwidacją Likwidatorzy proszą o kontakt na adres e-mail: gkarpinska@wp.pl

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Dziennikarzy Euroregionów „Sprewa-Nysa-Bóbr” i „ Pro Europa Viadrina”
Imię i nazwisko:
Grażyna Karpińska
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 9 października 2019 do 30 października 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.