Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Staż w ośrodku dla dorosłych osób z autyzmem

9 października 2020 11:25
Reklama
Reklama

Ośrodek Integracji Społecznej
Stowarzyszenia Terapeutów

zaprasza na bezpłatny

STAŻ I PRAKTYKI ZAWODOWE

prowadzone pod okiem doświadczonych terapeutów współpracujących z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu i z innymi zaburzeniami rozwoju.

Staż jest prowadzony na zasadach wolontariatu. W standardzie trwa 300 godzin. Minimalna liczba godzin do przepracowania to 150.

Mniejsza liczba godzin wymaga ustaleń podczas rozmowy indywidualnej. Podobne zasady obowiązują, jeśli praktyka odbywa się z ramienia uczelni i liczba godzin jest z góry określona.

W czasie pandemii COVID-19 ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku w dwóch niezależnych grupach: porannej (9-13) oraz popołudniowej (13-17). Ze względów epidemicznych stażyści-wolontariusze mogą uczęszczać na zajęcia tylko do jednej grupy. Zmiana grupy jest możliwa po odbyciu minimum 10-dniowej przerwy. Zajęcia z uczestnikami trwają 3h i odbywają się w godzinach 9-12 oraz 13-16. Wyjątkiem są poniedziałki w grupie porannej, zajęcia tego dnia trwają 9-15 ze względu na zajęcia w terenie. Po zajęciach z uczestnikami przewidziane jest obowiązkowe omówienie dnia (odprawa), które trwa około godziny.

Oprócz zajęć stacjonarnych Ośrodek Integracji Społecznej "Kijowska" prowadzi również zajęcia zdalne dla uczestników na platformie ZOOM. Stażyści zaproszeni są do udziału w tej formie zajęć. ZOOMy odbywają się w godzinach 10:30 (pon-pt) oraz 14:30 (wt-pt).

Ponadto wszystkich stażystów z obu grup zapraszamy do udziału w cotygodniowej odprawie online na platformie ZOOM. Łączymy się we wtorki lub środy lub czwartki w godz. 17:30-19:30. Odprawa ma charakter superwizyjny i jest niezbędnym elementem stażu. Dla osób, które z jakichś przyczyn nie mogą uczestniczyć w omówieniu dnia bezpośrednio po zajęciach odprawa online jest OBOWIĄZKOWA.

Oczekujemy dyspozycyjności minimum raz w tygodniu od poniedziałku do piątku. Wybrany dzień może być ustalany na bieżąco.

Podczas stażu/praktyki uczestnik ma możliwość:

· doświadczenia unikalnego kontaktu z osobą w spektrum autyzmu

· nabycia wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną

w szczególności:

· poszerzenia wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu i innych zaburzeń rozwoju

· zapoznania się z diagnozą funkcjonalną klienta

· zapoznania się z zasadami sporządzaniami dokumentacji formalnej

· zapoznania się z zasadami tworzenia planów terapeutycznych i sposobu ich ewaluacji

· doświadczenia pracy indywidualnej i grupowej z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu i z innymi zaburzeniami rozwoju

· współpracy w zespole terapeutycznym

· możliwości wyjazdowych formy współpracy z klientami

Zapewniamy codzienne odprawy merytoryczne o charakterze superwizyjnym.

Współpracujemy z wydziałem Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego, z wydziałem Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz z wydziałem Pychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ośrodek Integracji Społecznej to placówka terapeutyczna dziennego pobytu dla dorosłych osób w spektrum autyzmu i z innymi zaburzeniami rozwoju.

Oferujemy między innymi:

· Zajęcia psychoedukacyjne

· Trening gospodarczy

· Warsztaty kulinarne

· Zajęcia w środowisku otwartym

· Terapię indywidualną

· Arteterapię i choreoterapię

· Trening umiejętności społecznych

Podczas zajęć w Ośrodku uczestnicy:

· Kształtują tożsamość osoby dorosłej

· Zwiększają zakres doświadczeń społecznych i komunikacyjnych

· Poszerzają wiedzę o sobie i otaczającym świecie

· Uczą się rozwiązywania sytuacji problemowych

· Próbują swoich sił w pracy zadaniowej

· Podejmują nowe wyzwania podczas obozów terapeutycznych

· Uczą się samodzielności

· Tworzą między sobą relacje i przyjaźń

Zapraszamy do kontaktu!

Ośrodek Integracji Społecznej
ul. Kijowska 11
03-743 Warszawa

Opiekun stażu:
Dominika Jany
tel. 601 865 151
dominika.jany@terapeuci.org.pl

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Terapeutów
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 9 października 2020 do 23 października 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.