Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowych

6 listopada 2019 15:22
Reklama
Reklama

Już niedługo Gmina Wrocław ogłosi otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020. Do udziału w komisjach zaprasza przedstawicieli wrocławskich organizacji. Zgłaszać można się do 20 listopada 2019 r. do godz. 15.00.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  3. nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Nabór

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 6 listopada 2019 do 20 listopada 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.