Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Likwidacja Fundacji Na Rzecz Rozwoju Koszykówki z siedzibą w Wieliczce

7 listopada 2019 13:08
Reklama
Reklama

Likwidator Wielickiej Fundacji Na Rzecz Rozwoju Koszykówki z siedzibą w Wieliczce w likwidacji, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS 0000237840 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śrudmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 26 października 2018 r. podjęta została uchwała Fundatorów w sprawie likwidacji tejże Fundacji.

Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 6 grudnia 2018 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS (sygn. akt KR.XII NS-REJ.KRS/020605/18/650).

W zwiaqzku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji, aby zgłosili swoje wierzytelności na adres: Likwidator Jerzy Kucharczyk, ul. Nowy Świat 23/3, 32-020 Wieliczka.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Wielicka Fundacja Na Rzecz Rozwoju Koszykówki
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 7 listopada 2019 do 28 listopada 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.