Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji Filmplus

8 listopada 2019 18:00
Reklama
Reklama

Likwidator Fundacji Filmplus w likwidacji z siedzibą w Warszawie (02-793), ul. Przy Bażantarni 11 lok. 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495141, niniejszym zawiadamia, że na podstawie uchwał Rady Fundacji nr 15 i nr 16 z dnia 20 sierpnia 2019 r. doszło do otwarcia likwidacji Fundacji, a na Likwidatora został wyznaczony Pan Radosław Drabik.

W związku z powyższym Likwidator Fundacji wzywa ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 29 listopada 2019 r.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonywać pisemnie na adres siedziby Fundacji: ul. Przy Bażantarni 11 lok. 1 (02-793 Warszawa) lub na adres e-mail: radek@gigantfilms.com

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Filmplus
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 8 listopada 2019 do 29 listopada 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.